KURZ PRO SENIORY I.

Značný zájem občanů v seniorském věku o účast ve výukových počítačových kurzech v předchozích letech přiměl radnici k vyhlášení jarního

semestru PC kurzů pro seniory.

V jarním období roku 2016 bude na rozdíl od jarního semestru roku předešlého probíhat dokonce šest počítačových kurzů, ve kterých si senioři osvojí základní praktické dovednosti obsluhy počítače. Výuka bude představena zejména na praktických příkladech a každý účastník bude mít možnost si vše vyzkoušet na jemu přiděleném počítači umístěném v počítačové učebně. Cílem kurzů je, aby senioři ztratili obavu pracovat s počítačem a mohli jej využívat jako prostředek ke spojení se světem, se svými blízkými, ale i pro své případné další uplatnění na trhu práce.

Náplní kurzů bude nejen seznámení se s prací v operačním systému Windows, osvojení si textového editoru MS Office Word, ale také se výuka zaměří na orientaci na internetových stránkách, schopnost založit si vlastní e-mailovou adresu, či komunikovat prostřednictvím Skype, Facebooku nebo ICQ.

Kurzy jsou určeny pro seniory s trvalým bydlištěm na území Prahy 10 a jsou pro ně bezplatné.

Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, od 9:30 do 11:30 hodin a od 12:30 do 14:30 hodin v počítačové učebně detašovaného pracoviště ÚMČ Praha 10 v Jasmínové ulici 35 na Zahradním Městě, v těchto termínech:

I. kurz: 25.4. – 16.5.2016 (výuka v pondělí a ve středu – dopoledne)

II. kurz: 25.4. – 16.5.2016 (výuka v pondělí a ve středu – odpoledne)

III. kurz: 26.4. – 17.5.2016 (výuka v úterý a ve čtvrtek – dopoledne)

IV. kurz: 26.4. – 17.5.2016 (výuka v úterý a ve čtvrtek – odpoledne)

V. kurz: 18.5. – 8.6.2016 (výuka v pondělí a ve středu – dopoledne)

VI. kurz: 18.5. – 8.6.2016 (výuka v pondělí a ve středu – odpoledne)